Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Esmeralda Ndoci,  bazuar në nenin “G”, të Aneksit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave publike në datën 15.11.2021, 19.1.2022 dhe në datë 16.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkelejda Kapedani i bazuar…