Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.4.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Arian Ndoja i bazuar në ligjin…