Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 2.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Neritan Cena, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 6.10.2020, vendosi: Shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Neritan Cena, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendimi i arsyetuar me…

Vendimi Nr: 277
Data e vendimit: 21.07.2020