Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Gina, u ndërpre, kjo pasi subjekti kërkoi shtyrjen e saj, me argumentin se përfaqësuesi i tij ligjor…

Vendim Nr: 432
Data e vendimit: 1.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 1.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Sali Hasa bazuar në ligjin nr….