Vendim i Nr: 436
Data e vendimit: 9.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 8.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Ariola Kristo, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 8.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Kace Agolli, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…