Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 2.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Adelajda Gjuzi, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se sot, në datën 7.9.2021, ora 13:00, zhvilloi seancën dëgjimore të njoftuar publikisht për subjektin Adelina Zarka. Në këtë seancë subjekti i rivlerësimit nuk ishte…