Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 25.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Urim Buci bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Ylli Pjeternikaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi:…

Vendimi Nr: 632
Data e vendimit: 8.3.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 19.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Taulant Tafa bazuar në ligjin nr. 84/2016, me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Nishani bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:     …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Nishani, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 18.4.2023, ora 10:00, për arsye objektive…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Izabela Radovani bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 11.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Fahrije  Stringa Budo bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…