NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Miranda Konica, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Vendim Nr: 563 Data e vendimit: 21.9.2022
Read more.
Z. Bedri Qori, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendim Nr: 562 Data e vendimit: 16.9.2022
Read more.
Z. Albert Meça, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendim Nr: 554 Data e vendimit: 18.7.2022
Read more.
Znj. Flora Hasimi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës
Vendim Nr: 561 Data e vendimit: 16.9.2022
Read more.
Znj. Riselda Fishta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Vendim Nr: 552 Data e vendimit: 14.7.2022
Read more.
Z. Bujar Memia, ish-prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
Vendim Nr: 559 Data e vendimit: 8.9.2022
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Views Navigation

Veprimtari Views Navigation

Sot

Kalendar i Veprimtari

H Hën

M Mar

M Mër

E Enj

P Pre

S Sht

D Die

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

1 veprimtari,

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

 

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave